Usługi dronowe

Wykorzystujemy bezzałogowe statki powietrzne do wykonywania precyzyjnych inspekcji technicznych i temperaturowych instalacji OZE oraz infrastruktury sieci niskiego i wysokiego napięcia.

Nasi piloci posiadają uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykonywania lotów w najróżniejszych warunkach, zarówno w zasięgu jak i poza zasięgiem wzroku.

Poznaj naszą ofertę

usługi dronowe Inspekcje sieci średniego i wysokiego napięcia

Inspekcje sieci średniego i wysokiego napięcia

Oferujemy manualne i automatyczne inspekcje uszkodzeń linii energetycznych. Zapewniamy szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla infrastruktury energetycznej oraz propozycje ich skutecznej eliminacji.

usługi dronowe inspekcje farm i instalacji fotowoltaicznych

Inspekcje farm i instalacji fotowoltaicznych

  • Wykorzystujemy przemysłową kamerę termowizyjną do diagnostyki firmowych instalacji fotowoltaicznych oraz dużych elektrowni słonecznych (farm fotowoltaicznych). Usługa pozwala kontrolować sprawność instalacji oraz zaplanować potrzebne remonty lub naprawy.