Nowe usługi TAURON dla sektora mieszkaniowego

21.08.2018
TAURON umieści pod ziemią linię wysokiego napięcia biegnącą przy nowym Osiedlu Różanym w Katowicach. Pierwsza tego typu inwestycja realizowana przez TAURON Dystrybucja Serwis stanowi rozszerzenie portfela usług dla sektora mieszkaniowego w Polsce.

Napowietrzna linia wysokiego napięcia  przebiega tuż obok nowo budowanych bloków nowoczesnego Osiedla Różanego. By poprawić komfort i bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców, inwestor podjął decyzję o skablowaniu linii, czyli umieszczeniu pod ziemią fragmentu linii elektroenergetycznej na odcinku 350 metrów. Dzięki inwestycji sprzed okien mieszkańców Osiedla Różanego zniknie cała wielkoskalowa infrastruktura energetyczna.

Trend na minimalizowanie obecności infrastruktury przemysłowej w przestrzeni miejskiej będzie coraz bardziej wyraźny, takie są bowiem oczekiwania mieszkańców, a decyzje dotyczące zakupu nieruchomości w coraz większym stopniu dyktowane są przez kwestie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia.  Dlatego tak dużą wagę przykładamy do budowania kompleksowej oferty dla dynamicznie rozwijającego się sektora budownictwa mieszkaniowego  – mówi Michał Koszałka Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja Serwis.

TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (TDS) wygrywając postępowanie przetargowe na umieszczenie linii wysokiego napięcia pod ziemią, zobowiązał się do wykonania w ciągu dwóch miesięcy m.in. układów przejściowych, zabezpieczenia konstrukcją stalową skrajnych słupów kratowych dla dokonywanej przebudowy, wykonania wszystkich połączeń pomiędzy linią napowietrzną a kablową, przywrócenia napięcia na oba tory linii 110kV oraz wykonania dokumentacji powykonawczej. TDS planuje rozpoczęcie przebudowy linii w drugiej połowie sierpnia, a zakończenie prac przewidziane jest na połowę października.

Bezpieczeństwo dostaw

Efektem końcowym tej przebudowy będą dwa nowoczesne słupy rurowe na obrzeżach osiedla, które zapewnią bezpieczeństwo dostaw prądu, a jednocześnie zmienią otoczenie osiedla na bardziej przyjazne i zapewniające lepsze warunki do życia mieszkańców.  

Tauron Dystrybucja Serwis rozszerza współpracę w zakresie prac na infrastrukturze elektroenergetycznej. Wśród klientów znajdujących się w centrum zainteresowania są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, deweloperzy, TBSy, którym oferuje się także usługi oświetleniowe oraz e-mobility.