Budowa instalacji kogeneracyjnej

O kogeneracji

Budowa instalacji kogeneracyjnej to poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej. Poprzez wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną, sprawność generacji jest wyższa niż przy produkcji rozdzielnej.

Dostarczamy i budujemy bloki kogeneracyjne zapewniające niezależność energetyczną i pewność dostaw tańszej energii elektrycznej, cieplnej oraz chłodu.

 
  • Poprawa efektywności energetycznej
  • Gwarancja długookresowych oszczędności
  • Redukcja kosztów zakupu mediów (energii elektrycznej i cieplnej)
  • Brak zaangażowania kapitału własnego (możliwa realizacja w formule ESCO)

Etapy budowy instalacji kogeneracyjnej

Przeprowadzenie audytu energetycznego

Analiza zapotrzebowania zakładu na energię elektryczną, ciepło i chłód Doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii w procesie produkcyjnym Dobór optymalnego rozwiązania budowy własnego źródła energii Szczegółowa analiza rynku i konkurencji Pomoc w uzyskaniu wsparcia ze środków krajowych i/lub unijnych)
 

Przygotowanie analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji

Specyfikacja i konfiguracja instalacji Oszacowanie kosztów inwestycji i planowany okres zwrotu Określenie źródeł finansowania Symulacja przychodów i oszczędności (korzyści)
 

Podpisanie umowy

Przygotowanie projektu Uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych Dostawa, budowa i uruchomienie instalacji
 

Świadczenie usług dla Inwestora

Pełna obsługa serwisowa urządzeń Rozliczanie energii z odbiorcami/dostawcami zewnętrznymi

Realizacje

Brzeszcze

Roczna produkcja energii elektrycznej ogółem: 42 038 MWh netto.

Brzeszcze-Jawiszowice

Roczna produkcja energii elektrycznej ogółem: 39 405 MWh netto