Aktywne przejścia dla pieszych

Zamów kontakt z doradcą

O aktywnych przejściach dla pieszych

Przejścia dla pieszych od TAURONA to elastyczna propozycja, którą każda gmina i powiat mogą dowolnie konfigurować. Rozwiązanie może być wyposażone w szereg urządzeń poprawiających bezpieczeństwo, w tym m.in.: kurtynowy czujnik ruchu, doświetlenie LED, sygnalizację ostrzegawczą dla kierowcy oraz wiele innych.

Nowoczesne technologie

Dwa słupy kompozytowe

o standardowej wysokości 6 m.

Nowoczesna oprawa oświetleniowa

typu LED z asymetrycznym rozsyłem światła umożliwiającym wytworzenie dodatniego kontrastu iluminacji - doświetlenie sylwetki pieszego.

Głośnik emitujący komunikat

dla pieszych (dowolna treść komunikatu oraz wersja językowa) - zwiększa bezpieczeństwo poprzez ostrzeżenie komunikatem głosowym osoby niewidomej, niedowidzącej oraz zapatrzonej w smartfony, zbliżającej się do strefy przejścia.

Podświetlany znak drogowy D-6

(opcjonalnie z T-27) z odblaskową folią.

Sygnalizacja ostrzegawcza

w postaci 9 świecących lamp umieszczonych w konstrukcji słupa - informacja kierowcy widoczna już za 150 m o pojawieniu się przechodniów na przejściu dla pieszych.

Kurtynowy czujnik ruchu

wykrywający osoby zbliżające się do przejścia dla pieszych. Czujnik ruchu uaktywnia ostrzegawcze sygnały świetlne wbudowane w konstrukcję słupa.

Zakres czynności objętych produktem

Doradztwo i pomoc w wyborze optymalnej specyfikacji

Projekt, dostawa i montaż urządzeń

Utrzymanie, serwis i zarządzanie

Twoje korzyści

Poprawa biernego bezpieczeństwa pieszych w pasie drogowym

Modułowość i możliwość rozbudowy o kolejne urządzenia

Wizerunek gminy ekologicznej i inwestującej w nowe technologie

Elastyczna forma finansowania inwestycji
(dotacja, abonament, zakup)

Oferowane moduły

Wyposażenie Podstawowy Rozszerzony Pełny Twój wybór
 Słupy kompozytowe wyposażone w światła ostrzegawcze
 Komunikatory audio z lektorem
 Znaki aktywne D6
 Czujnik ruchu Alumast
 Oprawy led sterowane poprzez DALI
 Czujnik detekcji ruchu Lumimotion
 Kamera monitoringu
 Światła ostrzegawcze zatopione w jezdni
 Pomiar prędkości z funkcją załączania oświetlenia Ostrzegawczego na przejściu (2x radar RDW101)


Możliwości finansowania

Samorządy zainteresowane budową aktywnych przejść dla pieszych mogą liczyć na wsparcie ze środków zewnętrznych.

Od kilku lat, w Polsce działa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), z którego środki przeznaczane są m.in. na budowę, przebudowę i remonty dróg powiatowych oraz gminnych, w tym prac związanych z tworzeniem aktywnych przejść dla pieszych.

Dofinansowania na te zadania przekazywane są na zasadach konkursowych, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, składanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach naborów przeprowadzanych na terenie każdego województwa (za przeprowadzenie naborów oraz późniejszą ocenę wniosków o dofinansowanie odpowiadają wojewodowie). Nabory wniosków ogłaszane są co roku – szczegółowe terminy i zasady składania wniosków dostępne są na stronie internetowej danego urzędu wojewódzkiego.

Ponadto, podobnie jak w minionej perspektywie finansowej polityki spójności Unii Europejskiej, w okresie programowania na lata 2021-2027 planowane jest udzielanie wsparcia finansowego ze środków europejskich na budowę, przebudowę i remonty dróg samorządowych oraz budowę centrów przesiadkowych, w ramach których możliwe będzie tworzenie interaktywnych przejść dla pieszych (jako element większego projektu inwestycyjnego). Sposób udzielania wsparcia samorządom na tego rodzaju przedsięwzięcia zależeć będzie od danego programu operacyjnego finansowanego ze środków europejskich (programy krajowe lub regionalne). Obecnie trwa przygotowywanie założeń programowych, w tym szczegółowych zasad przyznawania wsparcia.

Oferujemy elastyczne formy finansowania inwestycji. Gminom i powiatom zainteresowanym współpracą umożliwiamy m.in.:
  1. Opłatę ryczałtową/miesięczną (inwestycja po stronie TAURONA)
  2. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych
  3. Zakup (inwestycja po stronie zamawiającego)