Dla akcjonariuszy

Niezbędne informacje dla Akcjonariuszy.
TAURON Nowe Technologie Spółka Akcyjna 
pl. Powstańców Śląskich 20 
53-314 Wrocław 

Adres do korespondencji: 
TAURON Nowe Technologie S.A. 
Biuro Organizacji i Zarządzania
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Email: tnt.akcjonariat@tauron.pl
W związku wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czyli m.in. domy maklerskie.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Organizacji i Zarządzania
plac Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław
Email: tnt.akcjonariat@tauron.pl


Komunikaty

W dniu 14 grudnia 2020 r. Zarząd TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał ponownego wezwania TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 23 listopada 2020 r. Zarząd TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał ponownego wezwania TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 3 listopada 2020 r. Zarząd TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał ponownego wezwania TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 16 października 2020 r. Zarząd TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał ponownego wezwania TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

W dniu 24 września 2020 r. Zarząd TAURON Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) dokonał wezwania TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, jako jedynego akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Kapitał zakładowy (wpłacony): 9 535 649,00 zł
Nazwa Akcje
TAURON Polska Energia S.A. 100%