Infrastruktura elektroenergetyczna

Dowiedz się więcej o ofercie infrastruktury elektroenergetycznej.

Poznaj naszą ofertę

hand

Realizacja warunków przyłączenia – budowa nowego zasilania

Wsparcie Klientów w zakresie realizacji inwestycji związanych z przyłączaniem nowych obiektów do sieci elektroenergetycznej. W ramach usługi zajmujemy się opracowaniem koncepcji oraz dokumentacji technicznej i formalno-prawnej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Po wykonaniu wszystkich prac przekazujemy nowo wybudowaną infrastrukturę do eksploatacji Klientowi. 
hand

Usuwanie kolizji oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 

Usługa polega na kompleksowym wsparciu Klientów w zakresie usuwania kolizji sieci elektroenergetycznej która koliduje z nowymi zamierzeniami inwestycyjnymi oraz w przypadku gdy z innych powodów należy przebudować istniejącą sieć elektroenergetyczną. 
hand

Eksploatacja i serwis urządzeń Elektroenergetycznych

Usługa ta polega na przejęciu od właściciela infrastruktury elektroenergetycznej roli eksploatatora. W ramach tej usługi wykonujemy prace planowe wynikające z przepisów prawa. Dodatkowo zajmujemy się również usuwaniem występujących usterek i awarii na urządzeniach, sieciach i instalacjach będących własnością naszych Klientów. 
Informujemy, że z dniem 31.12.2019 TAURON Nowe Technologie S.A.  przestaje realizować, na obszarze działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice obsługę drobnych zleceń klientów zewnętrznych dot. prac takich jak: 
      wyłączenia, dopuszczenia, nadzory na obiektach WN,
      identyfikacja, trasowanie,  przecięcie, obsługa pomiarowa  kabli SN, nN 
      diagnostyka kabli SN
      lokalizacja uszkodzenia kabli SN i nN
      odpięcie i podpięcie WLZ
      usługa agregatami prądotwórczymi
Informujemy również, że obsługę ww. prac od dnia 01.01.2020 będzie prowadził bezpośrednio  Wydział Przygotowania  i Rozliczeń  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice.