Skontaktuj się z nami

Dane Spółki

TAURON Nowe Technologie S.A.
pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
tel: 71 311 19 92
email: tnt.sekretariat@tauron.pl

Oddział Katowice
TAURON Nowe Technologie S.A.
al. Roździeńskiego 188H
40-203 Katowice

Adres do korespondencji
TAURON Nowe Technologie S.A. 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice 

 • W sprawach związanych z drobnymi usługami elektroenergetycznymi, lokalizacją uszkodzeń kabli, trasowaniem kabli, identyfikacją i przecięciem kabli, wykonaniem pojedynczych muf lub głowic kablowych, wynajmem agregatów prądotwórczych dużej mocy, pomiarami elektrycznymi itp. prosimy o kontakt:

   

  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Kazimierz Michalski kazimierz.michalski@tauron-dystrybucja.pl tel. 32 303 80 68

   

  W sprawach związanych z usuwaniem kolizji sieci elektroenergetycznej z planowaną inwestycją, przebudową istniejących przyłączy lub stacji transformatorowych, budową nowych przyłączy, budową nowych linii kablowych lub napowietrznych, budową nowych stacji transformatorowych, modernizacją istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, modernizacją rozdzielnic elektrycznych, modernizacją układów pomiarowych pośrednich lub półpośrednich, kompensacją mocy biernej, ukłądami elketroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i telemechaniki oraz innymi pracami związanymi z urządzeniami elektroenergetycznymi prosimy o kontakt z :

   

   

  Sieci i urządzenia WN, EAZ i telemechanika teren woj. śląskiego Eligiusz Bełdowski
  eligiusz.beldowski@tauron-dystrybucja.pl tel. 32 303 80 52; 508 006 279
  Sieci i urządzenia WN, EAZ i telemechanika teren woj. opolskiego orazdolnośląskiego Krzysztof Urbaniak krzysztof.urbaniak@tauron-dystrybucja.pl tel. 75 721 93 57; 508 183 371
  Sieci, instalacjei urządzenia SN i nN teren woj. śląskiego

   

 • Gracjan Respondek
  Rzecznik Prasowy 
  e-mail: gracjan.respondek@tauron.pl