Władze spółki 

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Nowe Technologie.

Piotr Apollo

Wiceprezes Zarządu
Michał Orłowski                                  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Hlebowicz 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Pietrzak 
Sekretarz Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie TAURON Nowe Technologie S.A.:
100% akcji Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. posiada Spółka TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.