Władze spółki 

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Nowe Technologie.

Artur Warzocha

Prezes Zarządu

Piotr Apollo

Wiceprezes Zarządu
Aleksander Kolmas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Hlebowicz 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Pietrzak 
Sekretarz Rady Nadzorczej

Przemysław Arabski
Członek Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie TAURON Nowe Technologie S.A.:
100% akcji Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. posiada Spółka TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.