Władze spółki 

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Nowe Technologie.

Piotr Apollo

Prezes Zarządu

Wojciech Nastula

Wiceprezes Zarządu

Piotr Wójcik

Wiceprezes Zarządu

Marcin Kozik

Wiceprezes Zarządu
Aleksander Kolmas
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Hlebowicz 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marta Pietrzak 
Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Czerwiński
Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Ochocki

Członek Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie TAURON Nowe Technologie S.A.:
100% akcji Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. posiada Spółka TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.