Władze spółki 

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Nowe Technologie.

Bartłomiej Wyczałkowski

Prezes Zarządu

Marcin Styrna

Wiceprezes Zarządu
Maciej Mączka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Kozielski
Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie TAURON Nowe Technologie S.A.:
100% akcji Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. posiada Spółka TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.