Władze spółki 

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Nowe Technologie.

Michał Koszałka

Prezes Zarządu

Agnieszka Sioła

Wiceprezes Zarządu
Urszula Wiśniewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Michał Orłowski                                  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Bogdan Kozioł
Członek Rady Nadzorczej

Przemysław Arabski
Członek Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie TAURON Nowe Technologie S.A.:
100% akcji Spółki TAURON Nowe Technologie S.A. posiada Spółka TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.