O spółce

TAURON Nowe Technologie (TNT)  to jedna z głównych spółek w Grupie TAURON, której działalność opiera się na założeniach idei Smart City, a jej głównym celem jest dostarczanie rozwiązań technologicznych do miast i gmin. 
Tworzy w ten sposób inteligentną  przestrzeń, od oświetlenia ulicznego, aż po rozwiązania inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, w tym rozwiązań związanych z elektromobilnością, a całość zarządzana z jednego źródła w ramach  tworzenia smart city. Wszystko po to, aby  miasta i gminy stały się przyjazne, a przede  wszystkim bezpieczne dla mieszkańców.

Kilka słów o nas

Spółka zarządza majątkiem oświetleniowym w blisko 600 gminach, obsługuje ponad 660 tys. punktów świetlnych oraz ponad 100 tys. punktów świetlnych należących do gmin. Zarządza flotą 20 pojazdów elektrycznych oraz stacjami ładowania pojazdów elektrycznych zlokalizowanymi na terenie czterech województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego.

Model biznesowy zakłada rozwój działalności obejmującej poszukiwanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów opartych na nowych technologiach przyjaznych środowisku naturalnemu, poprawiających komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

MISJA:
 Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie.

WIZJA:
Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.
 

Czy wiesz, że...

  • Spółka TNT zarządza majątkiem oświetleniowym w około:
  • 600 polskich gminach obsługuje ponad 660 tyś. punktów świetlnychobsługuje ponad 100 tyś. punktów świetlnych stanowiących własność gmin

Inteligentne rozwiązania dla polskich miast

Dane kontaktowe

TAURON Nowe Technologie Spółka Akcyjna
pl. Powstańców Śląskich 20 
53-314 Wrocław 

tel: 32 303 80 01 

Adres do korespondencji: 
TAURON Nowe Technologie S.A. 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Adres e-mail: 
tnt.sekretariat@tauron.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy 
KRS: 0000141756 
NIP: 899-10-76-556 
REGON: 930810615 

Kapitał zakładowy:
9 535 649,00 zł (wpłacony w całości)
Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A 74 1090 2851 0000 0001 4721 8201