Rozwiązania przyjazne mieszkańcom

Przyjrzyj się rozwiązaniom przyjaznym mieszkańcom, które oferujemy.

Poznaj naszą ofertę

Inteligentne oświetlenie dróg/chodników/ścieżek rowerowych z systemem zarządzającym natężeniem i czasem świecenia

Spółka oferuje również Inteligentne, bezpieczne oświetlenie dróg/chodników i ścieżek rowerowych polegające na aktywnym monitorowaniu ruchu w tych przestrzeniach i dostosowywanie rodzaju i natężenia oświetlenia do sytuacji kiedy na danym ciągu komunikacyjnym znajduje się odpowiedni obiekt (pojazd, człowiek na rowerze, zwierzę). Gdy tych obiektów nie ma w nadzorowanej przestrzeni, oświetlenie wyłącza się lub przyciemnia do zadanego poziomu natężenia oświetlenia i zużycie energii elektrycznej maleje. 

Inteligentne wiaty przystankowe komunikacji miejskiej z WIFI i ładowarkami

Usługa montażu oraz serwisu Inteligentnych wiat przystankowych. Wiaty mogą być wyposażone w zdalny monitoring, niezależne zasilanie energią solarną, mogą posiadać ładowarki dla telefonów komórkowych, WI-FI, Hot spot, ekrany e-papierowe, lub można umieszczać na nich inne treści reklamowe.

Systemy radarowe z wyświetlaczami prędkości pojazdów

Usługa montażu oraz serwisu tablic na latarniach oświetleniowych. Tablice poprawiające bezpieczeństwo na drogach poprzez wyświetlane informacji o aktualnej prędkości pojazdów a przede wszystkim o jej przekroczeniu- stosowane w różnych konfiguracjach wyświetlanej treści. 

Elektroniczne tablice informacyjne z możliwością wyświetlania komunikatów

Umieszczanie tablic (ekranów) wyświetlających dowolne treści np. reklamowe, na wybranych przez kontrahenta ciągach słupów oświetleniowych, w odpowiednich i atrakcyjnych lokalizacjach. Na ekranach można wyświetlać np. reklamy lub komunikaty z systemów sterowania ruchem, albo systemów reagowania kryzysowego. 

Wynajem infrastruktury oświetleniowej/sieciowej pod sieci teletechniczne. Dostęp do Internetu / komunikacji 

Spółka oferuje usługę najmu konstrukcji wsporczych na słupach sieci wydzielonej i skojarzonej, polegającą na udostępnieniu miejsca na słupach pod urządzenia klienta np. sieci światłowodowe lokalne oraz inne urządzenia, które potrzebują konstrukcji wsporczych i umieszczania ich na odpowiedniej wysokości nad gruntem np. Urządzenia BTS zapewniające dostęp do sieci komórkowej 5G – wraz z usługą eksploatacji tych urządzeń wspólnie z siecią oświetleniową, przez TAURON Nowe Technologie S.A. 

Nośniki reklamowe (tablice reklamowe, tablice informacyjne/kierunkowe, flagi) zamontowane na słupach

Umieszczanie nośników reklamowych na wybranych przez kontrahenta ciągach świetlnych, w atrakcyjnych lokalizacjach. Na słupach można zamontować wiele różnych typów nośników reklamowych w zależności od potrzeb klienta. Mogą to być: tablice reklamowe, tablice informacyjne /kierunkowe, flagi, flagietki, bannery itp. 

Solarne/inteligentne ławki miejskie oraz parkowe z WIFI i ładowarkami

Usługa montażu i serwisu inteligentnych ławek miejskich oraz parkowych. Ławki mogą być wyposażone w zdalny monitoring, niezależne zasilanie energią solarną, ładowarki dla telefonów komórkowych, WI-FI, Hot spot, sensory smogu i pogody oraz ekrany OLED. 

Inteligentne, bezpieczne przejście dla pieszych – systemy poprawiające bezpieczeństwo na drodze 

Inteligentne, bezpieczne przejście dla pieszych – to systemy poprawiające bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców. Aktywne bezpieczne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, aktywuje się wtedy gdy w pobliżu przejścia znajdują się piesi.