Energetyka wkracza na miejskie „zebry”

15.04.2019
Nowoczesna technologia wkracza szeroko w życie mieszkańców współczesnych miast. Elektromobilność, inteligentne oświetlenie, a teraz inteligentne przejścia dla pieszych to kolejne inicjatywy TAURONA zwiększające poczucie bezpieczeństwa i komfort mieszkańców południowej Polski.

Kompleksowe wykorzystanie możliwości współczesnej technologii, na pewno znacznie poprawi bezpieczeństwo, komfort i jakość życia mieszkańców w miastach oraz gminach. Nasza Spółka chce te technologie wprowadzać, w ramach produktów Smart City. Jednym z takich rozwiązań jest inteligentne przejście dla pieszych, które w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców, a dla włodarzy jest świetną wizytówką nowoczesnego i odpowiedzialnego społecznie miasta - przekonuje Michał Koszałka, prezes TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

Badanie Ministerstwa Infrastruktury wykazało, że na wyznaczonych przejściach zdarzyła się zdecydowana większość wypadków z udziałem pieszych. Ważną przyczyną tych zdarzeń była ograniczona widoczność na samych przejściu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

Bezpieczna „zebra”, którą oferuje TAURON jest kompleksowym rozwiązaniem skierowanym do zarządców dróg. Technologia ta ma chronić mieszkańców, gdy znajdują się na jezdni lub w bezpośredniej bliskości przejścia. Rozwiązanie TAURONA jest energooszczędne i można je łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą miejską.

Inteligentne kamery, które rozpoznają motorykę ruchu, są narzędziem precyzyjnego sterowania strumieniem światła poprawiającym bezpieczeństwo pieszych. W stronę nadjeżdżającego kierowcy emitowane są ostrzegawcze sygnały świetlne, łącznie z sześciu punktów. Kierowca zanim dojedzie do przejścia, informowany jest o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Na przejściu instaluje się z kolei nagłośnienie emitujące komunikaty o charakterze edukacyjnym.

Przejścia można również wyposażyć w szereg dodatkowych funkcjonalności, np. hot-spot internetowy, czy też kamery monitorujące obszar przejścia i jego okolicy.  Ciekawym pomysłem są też radary prędkości, które sterują sygnalizacją ostrzegawczą, a także montaż, bezpośrednio przy przejściu, defibrylatora ratującego życie.

W ubiegłym roku TAURON we współpracy z firmą Ericsson zainicjował we Wrocławiu  projekt rozwoju usług na potrzeby inteligentnego miasta przy wykorzystaniu Internetu Rzeczy. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce realizowane dla dużego miasta.

Projekt realizowany we Wrocławiu zakłada rozwój technologii w kilku dziedzinach. Jedną z nich jest monitorowanie jakości powietrza przy użyciu czujników zamontowanych w parkach w różnych częściach miasta. Planowana przy tej okazji specjalna aplikacja wyznaczy obszary, w których warunki sprzyjają spędzaniu czasu na zewnątrz i będzie przewidywać zmiany jakości powietrza z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

Ponadto będzie rozwijany system zarządzania parkowaniem – na podstawie zebranych danych mieszkańcy dostaną informacje o zajętości miejsc postojowych w miejscu, do którego się przemieszczają. Odpowiednio dobrane technologie ułatwią również efektywne zarządzanie koszami na śmieci na przystankach i skrzyżowaniach.