TAURON stawia na Smart City. Nowe rozwiązania wędrują do miast

04.04.2019
Nowoczesne miasto to wspólnota stawiająca na gospodarkę bezodpadową, odpowiedzialne zarządzanie zasobami takimi jak woda, energia, zieleń, dbające o wspólną przestrzeń oraz czyste powietrze. Ambitne samorządy świadomie rozwijają wspólną przestrzeń, dzięki której podnosi się komfort życia, poprawia infrastrukturę, dba o przyjazne środowisko oraz bezpieczny transport.
TAURON swoją ofertą dla miast stara się odpowiedzieć na te potrzeby. Propozycja firmy koncentruje się na dwóch obszarach - Smart City oraz carsharingu. Oferta Smart City ma charakter kompleksowego rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości samorządów.  

Ważnym elementem tej oferty są inteligentne przejścia dla pieszych, czyli technologia która ma chronić mieszkańców, gdy znajdują się na jezdni lub w jej bezpośredniej bliskości. Inteligentne „zebry” można łatwo włączyć do istniejącej infrastruktury.
 
Oferta inteligentnego przejścia jest uzupełniona rozwiązaniami podnoszącymi efektywność i skuteczność ochrony pieszych. Inteligentne kamery, które rozpoznają motorykę ruchu, są narzędziem precyzyjnego sterowania strumieniem światła poprawiającym bezpieczeństwo oraz komfort pieszych. W stronę nadjeżdżającego kierowcy emitowane są ostrzegawcze sygnały świetlne, łącznie z sześciu punktów. Kierowca zanim dojedzie do przejścia, informowany jest o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. 

Zainstalowane na przejściu nagłośnienie emituje z kolei komunikaty o charakterze edukacyjnym. Przejścia można również wyposażyć w szereg dodatkowych funkcjonalności, takich jak np. hotspot internetowy, kamery monitorujące obszar przejścia i jego okolicy, radary prędkości, które sterują sygnalizacją ostrzegawczą, a nawet defibrylatory ratujące życie.

TAURON Dystrybucja Serwis, oferuje miastom inteligentny system zarządzania oświetleniem drogowym, aktualizację oprogramowania oraz projektowanie różnych scenariuszy oświetlenia, a także diagnozowanie i usuwanie problemów eksploatacyjnych. Inteligentne oświetlenie dróg w technologii LED chodników oraz ścieżek rowerowych połączone jest z systemem zarządzającym natężeniem i czasem świecenia, który dostosowuje się do ruchu. Taki skoordynowany układ podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczynia się do redukcji zużycia energii elektrycznej.

Filozofia gospodarki zamkniętej prowadzi do tego, że coraz większa liczba mieszkańców decyduje się na korzystanie z oferty wspólnego użytkowania środków transportu. TAURON dostrzega ten kierunek rozwoju, dlatego usługi carsharingu uruchomił w Katowicach już w grudniu zeszłego roku, gdzie oferuje dostęp do czterech marek samochodów elektrycznych. 

Jednocześnie Spółka oddała do użytku infrastrukturę do ładowania elektryków, która pozwala na komfortowe poruszanie się po mieście. Korzystanie z carsharingu jest niezwykle proste. Wystarczy, że użytkownik zarejestruje się za pomocą aplikacji, zarezerwuje pojazd i już może rozpocząć jazdę. 

Aplikacja umożliwia szybkie zlokalizowanie dostępnych samochodów, a opcja nawigacji łatwo wskaże drogę do wybranego pojazdu. Zapewnia także bezpieczną płatność za przejazd oraz wgląd w historię transakcji i przejazdów, zawierającą dane dotyczące miejsc rezerwacji pojazdów, czasów przejazdów oraz naliczone opłaty.