Miasto Jordanów wraz z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wymienia oświetlenie uliczne. 

26.02.2020
Wykonawca dokona przebudowy oświetlenia między innymi ze względu na prowadzone prace rewitalizacyjne w centrum Miasta Jordanowa.
Inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego drogi krajowej nr 28 relacji Zator-Medyka oraz dróg powiatowych nr 1669K relacji Jordanów-Spytkowice i 1685K relacji Pcim - Jordanów w miejscowości Jordanów. TDS wymienia słupy oraz oprawy sodowe na energooszczędne, nowoczesne oprawy ledowe. Projekt obejmuje również dobudowę nowych punktów świetlnych w wysokim standardzie. Wykonawca dokona przebudowy sieci, ze względu na prowadzone prace rewitalizacji jordanowskiego Starego Rynku, objętego nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Typy opraw oraz słupów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wymianie podlegają także szafy oświetlenia drogowego oraz kabel zasilający o łącznej długości ok 837 m. 

Będzie ładnie i bezpiecznie.

Nowoczesne, odpowiednio dobrane oprawy Led, oferują jasne światło, ale też oszczędności. Wymiana oświetlenia wpływa na zużycie energii elektrycznej. Szacuje się, że w przeliczeniu na kWh oszczędność może nawet wynosić od 49 do 63%. Oprócz zmniejszonych wydatków na oświetlenie uliczne, LEDy zapewniają zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko mieszkańcom, ale także zwiększony poziom bezpieczeństwa.