TAURON Nowe Technologie - zmiana nazwy spółki TAURON Dystrybucja Serwis

02.06.2020
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. dostosowuje nazwę spółki do nowego rozszerzonego profilu biznesowego, który nastawiony jest na innowacyjne produkty oraz usługi dla biznesu i JST. 
Zarząd TAURON Dystrybucja Serwis S.A. podjął decyzję związaną ze zmianą nazwy Spółki. Spółka rozszerzyła zakres prowadzonej działalności o nowe technologie, projekty i usługi. W związku z tym nowa nazwa została dostosowana do portfolio Spółki, a przede wszystkim do wymagań współczesnego rynku.

Od 1 czerwca 2020 roku Spółka nazywać się będzie TAURON Nowe Technologie S.A. – w skrócie: TNT SA. 
Zmiana nazwy spółki wynika także z wymagań URE, który jasno określa, że dotychczasowy człon w nazwie spółki „dystrybucja” może być związana tylko z TAURON Dystrybucja. 
Wraz ze zmianą nazwy spółki zmianie ulegnie także adres strony internetowej oraz wszystkie dokumenty firmowe gdzie występuje nazwa Spółki. Natomiast wszystkie pozostałe dane - w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej pozostaną bez zmian. Nowa nazwa nie ma także wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych umów.

Zmiana nazwy spółki, to także nowe otwarcie w relacjach z naszymi partnerami biznesowymi, a przede wszystkim naszymi klientami, którym spółka chce zagwarantować jak najlepsze produkty i rzetelną obsługę biznesową dla klientów biznesowych i JST.