Zielona energia płynie z farmy wiatrowej w Wielowsi koło Gliwic

04.03.2021
TAURON Nowe Technologie podjął wyzwanie i włączył się w proces budowy masztów na terenie gminy Wielowieś koło Gliwic. To największa tego typu inwestycja w województwie śląskim. Szacuje się, że wiatraki będą pracować nawet przez najbliższe 25 lat, każdego roku dostarczając do sieci około 190 GWh energii elektrycznej.
Zadanie realizowane przez TAURON Nowe Technologie, na zlecenie hiszpańskiej spółki Aldesa Construcciones, polegało na budowie sieci średniego napięcia oraz sieci teletechnicznej do obsługi farmy wiatrowej. O wielkości tej inwestycji świadczy fakt, że sieć kablowa, łącząca 20 elektrowni wiatrowych, liczy sobie aż 33 kilometry. Część prac ziemnych wymagała przy tym wykorzystania specjalistycznego sprzętu do przewiertów prowadzonych pod istniejącymi drogami wojewódzkimi nr 901 i 907 oraz linią kolejową Pyskowice – Lubliniec. Bez szkody dla popularnych szlaków komunikacyjnych, a przede wszystkim bez konieczności wprowadzania czasowych, uciążliwych dla kierowców ograniczeń w ruchu.

Specjaliści z TAURONA Nowych Technologii musieli poradzić sobie z przebudową linii średniego napięcia 20kV, która kolidowała z dwoma masztami. Wykonano ją na długości jednego kilometra. Przeprowadzone pomiary i kontrole dały jasną odpowiedź – instalacja została wykonana bez zastrzeżeń.

- Inwestycja w Wielowsi jest kolejną, w której TAURON Nowe Technologie daje się poznać jako rzetelny i solidny partner biznesowy. Nie boimy się trudnych wyzwań. A jeśli w grę wchodzą inwestycje z dziedziny „zielonej energii”, to tym bardziej chcemy się w nie angażować – powiedział Piotr Apollo, wiceprezes TAURONA Nowych Technologii.

Sprawna realizacja zadania nie byłaby możliwa bez wykorzystania nowych technologii. Drony używane były do inwentaryzacji terenu i kontroli postępu prac. Z kolei liny uziemiające zostały połączone w procesie spawania egzotermicznego.

- To scalanie ze sobą metali powlekanych, na przykład miedzią, dzięki któremu nie zostaje uszkodzona cienka powłoka chroniąca element przed korozją. Żadna inna metoda spawania nie pozwala na uzyskanie podobnego efektu – powiedział Krzysztof Kaźmierski, dyrektor Departamentu Usług Elektroenergetycznych TNT.

Każda z 20 elektrowni wiatrowych w warunkach charakterystycznych dla obszaru Górnego Śląska będzie pracować średnio przez 2800 godzin rocznie. To pozwoli na wyprodukowanie każdego roku 190 GWh czystej energii elektrycznej.