Porozumienie z gminami regionu tarnowskiego w sprawie obsługi oświetlenia

07.05.2021
Przedstawiciele TAURONA Nowe Technologie (TNT) uzgodnili z samorządowcami ziemi tarnowskiej warunki nowych umów na usługę oświetleniową. Porozumienie zostało wypracowane podczas spotkania zorganizowanego w auli Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.
- Cieszę się, że wypracowaliśmy kompromis. Chcieliśmy tego porozumienia, bo zależało nam na bezpieczeństwie i komforcie mieszkańców, którzy w przypadku niepodpisania przez samorządy umów z TNT zostaliby pozbawieni oświetlenia ulicznego. Brak umów nie pozwalał nam na obsługę urządzeń, a z przepisów prawa wynika wprost, że urządzenie bez opieki nie może pozostawać pod napięciem, bo stwarza niebezpieczeństwo dla osób postronnych. Musielibyśmy je zdemontować. Na szczęście tych radykalnych kroków nasza Spółka podejmować już nie musi. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, by wspólnie z samorządami zapewnić mieszkańcom nowoczesne i bezpieczne oświetlenie  – powiedział Artur Warzocha, prezes TAURON Nowe Technologie.

Podczas spotkania w Wierzchosławicach uzgodniono, że TNT zaproponuje gminom stawki zindywidualizowane. Ich wysokość będzie uzależniona m.in. od struktury majątku oświetleniowego, jego wartości, stanu technicznego, ilości usterek zgłaszanych i usuwanych na danym terenie oraz położenia geograficznego (inne koszty Spółka ponosi w miastach, inne na terenach wiejskich, a jeszcze inne w przypadku gmin położonych np. na terenach górskich). Taka forma rozliczenia obowiązuje od ponad 20 lat i od propozycji tak wyliczonych stawek za obsługę punktów oświetleniowych TAURON Nowe Technologie rozpoczął kilka miesięcy temu negocjacje. 

Nowe umowy zostały podpisane na 11 miesięcy – mają obowiązywać do 31 marca 2022 roku. TAURON Nowe Technologie zobowiązał się do przygotowania audytów energetycznych dla każdej z gmin biorących udział w negocjacjach. Strony zapowiedziały też organizację częstszych spotkań, tak by w przyszłości kwestie trudne można było przedyskutować i rozwiązać przed upływem terminu ważności umowy na obsługę oświetlenia.  

TAURON Nowe Technologie działa w blisko 650 miejscowościach, gdzie obsługuje ponad 660 tys. punktów świetlnych należących do spółki oraz ponad 100 tys. punktów należących do gmin.