Komunikat Zarządu TAURON Nowe Technologie S.A. w sprawie umieszczania materiałów wyborczych na słupach oświetlenia drogowego będących własnością spółki

13.09.2023
W związku z trwającą kampanią przed wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, które odbędą się 15 października 2023 roku, jako właściciel infrastruktury oświetleniowej, informujemy, iż bezwzględnym warunkiem uzyskania zezwolenia na umieszczenie materiałów wyborczych jest podpisanie umowy pomiędzy Komitetem Wyborczym (lub podmiotem go reprezentującym) a TAURON Nowe Technologie S.A (na podstawie art.110 par.1 Kodeksu Wyborczego), oraz pozyskanie przez Komitet Wyborczy pozwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy dróg na danym terenie. Bezumowne umieszczanie materiałów wyborczych (plakatów i reklam wyborczych) na słupach oświetleniowych skutkować będzie natychmiastowym wezwaniem Komitetu Wyborczego (właściciela) do ich usunięcia w terminie do 3 dni, a po braku reakcji we wskazanym terminie będą usunięte na podstawie art.110 par. 5 Kodeksu Wyborczego, zabezpieczone i zdeponowane z zachowaniem wymogów wynikających z art.109 par.3. Kodeksu Wyborczego na koszt i ryzyko Komitetu Wyborczego (właściciela). Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za bezumowne korzystanie z infrastruktury oświetleniowej oraz magazynowanie zdeponowanych reklam.

Informujemy, że w celu usprawnienia procesu zawierania umów z Komitetami Wyborczymi zamieściliśmy na stronie internetowej (https://nowe-technologie.tauron.pl/oferta) dokumenty, które ułatwią Komitetom działania w tym zakresie.


Osoba kontaktowa:
Marcin Dziechciarz
Tel. 667 69 69 61
Email: marcin.dziechciarz@tauron.pl