Specjaliści z TAURON Nowe Technologie zakończyli I etap prac przy budowie farmy PV w Mysłowicach

13.12.2023
Pierwszy etap budowy największej farmy fotowoltaicznej TAURONA zakończony. Instalacja PV o mocy 37 MW, znajdująca się w Mysłowicach, przeszła niezbędne odbiory. Część przyłączeniową i okablowanie inwestycji wykonali specjaliści z biura usług elektroenergetycznych TAURON Nowe Technologie.
To będzie największa tego typu jednostka wytwórcza TAURONA, która docelowo osiągnie moc 100 MW. W pierwszym, zakończonym właśnie etapie, instalacja legitymuje się 1/3 zakładanej mocy – 37 MW. W sprzyjających warunkach będzie w stanie wyprodukować ok. 39 000 MWh czystej energii elektrycznej rocznie, a to mniej więcej tyle, ile potrzebuje do normalnego funkcjonowania miasto wielkości Będzina. 

To jednak nie jedyne interesujące dane, na które warto zwrócić uwagę w przypadku tego obiektu. W pierwszej fazie projektu na stalowych konstrukcjach posadowiono 82 258 paneli fotowoltaicznych, które zmieściłyby się na 25 pełnowymiarowych boiskach piłkarskich. Cała farma wraz z drogami dojazdowymi zajmuje jeszcze większą powierzchnię, bo aż 53 ha czyli tyle, co 5 średniej wielkości gospodarstw rolnych w Polsce (dane ARiMR). 

- Ważne jednak, by mieć świadomość, że ta inwestycja nie uszczupliła areału cennych pod względem rolniczym terenów, bo została zrealizowana na dawnym składowisku popiołów pochodzących z pobliskich elektrowni. Co prawda teren został zrekultywowany, ale o jakiejkolwiek produkcji rolnej w tym miejscu nie mogło być mowy – przekonuje Piotr Apollo, prezes TAURON Nowe Technologie. Jak dodaje efekt środowiskowy wzmacniają dane dotyczące emisji niebezpiecznych substancji do atmosfery. Produkcja energii ze słońca w tauronowej instalacji ograniczy emisję CO₂ aż o 30 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych. 

Już po pierwszym etapie budowy farma robi wrażenie, a co dopiero jej docelowe rozmiary „rozciągnięte” do wielkości instalacji o mocy 100 MW. Trzeba sobie przy tym uświadomić ogrom pracy włożonej w jej powstawanie. By spiąć panele w tzw. stringi o napięciu 1300V DC, specjaliści z TNT musieli rozciągnąć przewód solarny, którym można by połączyć Katowice z Gdańskiem. Do tego całe okablowanie musiało być uporządkowane w taki sposób, żeby dało się bezpiecznie poruszać po farmie. Do tego celu zużyto niemal miliona opasek kablowych różnych rozmiarów odpornych na warunki atmosferyczne.

Pracą instalacji steruje 140 falowników o mocy 250kW, które zostały podłączone do systemu SCADA. Ten pozwala na odczyt informacji z urządzeń zainstalowanych na farmie oraz śledzenie ich podstawowych parametrów pracy. Monitoring obejmuje także warunki pogodowe panujące na farmie. Trzy stacje pogodowe nieustannie mierzą nasłonecznienie, temperaturę i siłę wiatru, a dane te mogą być na bieżąco analizowane przez operatorów systemu. 
 
Instalacja PV w Mysłowicach wpisuje się w założenia koncepcji Zielonego Zwrotu TAURONA. W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.