Brzeszcze

Roczna produkcja energii elektrycznej ogółem: 42 038 MWh netto

Instalacja składa się z dwóch kontenerowych jednostek wytwórczych o mocy około 5,4 MWe (2 x 2,7 MWe). Paliwem zasilającym silniki jest metan pochodzący z pokładów węgla Zakładu Górniczego Brzeszcze.

Rocznie instalacja jest w stanie zutylizować około 10 mln m3 czystego CH4. W efekcie, przy sprawności produkcji na poziomie 86% powstaje energia elektryczna i cieplna, która z powodzeniem sprzedajemy na rynku.

 PARAMETRY INSTALACJI CHP - BRZESZCZE SILINIKI I
 Typ urządzenia kogeneracyjnego  JGS 616 GS – S.L
2  Moc elektryczna jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  2 681
3  Moc elektryczna netto jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  2 627
4  Moc cieplna jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  1 944
5  Moc w paliwie jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  6 159
6  Ilość silników, szt.  2
7  Roczny czas pracy urządzeń kogeneracyjnych, h  8 000
8  Roczna produkcja ogółem energii elektrycznej netto, MWh  42 038
9  Roczna produkcja ogółem energii cieplnej, MWh  31 104
10  Roczny wolumen sprzedanej energii cieplnej, MWh  10 886
11  Udział w Rynku Mocy instalacji ogółem, kW  5 000

Układ może być zasilany dowolnym paliwem węglowodorowym takim jak: gaz ziemny, biometan, olej opałowy, etc.

Jeżeli interesuje Cię budowa instalacji kogeneracyjnej zamów kontakt z naszym doradcą.

Zamów kontakt z doradcą

Galeria