Brzeszcze - Jawiszowice

Roczna produkcja energii elektrycznej ogółem: 39 405 MWh netto

Instalacja składa się z dwóch kontenerowych jednostek wytwórczych o mocy około 5,4 MWe (2 x 2,7 MWe). Paliwem zasilającym silniki jest metan pochodzący z pokładów węgla Zakładu Górniczego Brzeszcze dostarczany do instalacji gazociągiem o długości około 3 km. Układ produkuje rocznie ponad 29 MWh energii cieplnej.

Zamiana metanu w energię użyteczną (energia elektryczna, ciepło) pozwala na obniżenie opłat za emisję gazu do atmosfery.


 PARAMETRY INSTALACJI CHP – BRZESZCZE SILNIKI II
 Typ urządzenia kogeneracyjnego  JGS 616 GS – S.L
2  Moc elektryczna jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  2 681
3  Moc elektryczna netto jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  2 627
4  Moc cieplna jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  1 944
5  Moc w paliwie jednego urządzenia kogeneracyjnego, kW  6 159
6  Ilość silników, szt.  2
7  Roczny czas pracy urządzeń kogeneracyjnych, h  7 500
8  Roczna produkcja ogółem energii elektrycznej netto, MWh  39 405
9  Roczna produkcja ogółem energii cieplnej, MWh  29 160
10  Roczny wolumen sprzedanej energii cieplnej, MWh  11 600
11  Udział w Rynku Mocy instalacji ogółem, kW  5 200

Układ może być zasilany dowolnym paliwem węglowodorowym takim jak: gaz ziemny, biometan, olej opałowy, etc.

Jeżeli interesuje Cię budowa instalacji kogeneracyjnej zamów kontakt z naszym doradcą.

Zamów kontakt z doradcą

Galeria